Actueel

Vorig jaar doken de stiptheidscijfers vande NMBS naar een triest dieptepunt. Vandaag schrijft De Standaard dat Infrabel en de NMBS overwegen om treinen af te schaffen om toch maar goede stiptheidscijfers te behalen. Voor Kamerlid Stefaan Van Hecke (Groen!) is het de wereld op zijn kop en toont dit het failliet aan van het spoorbeleid.

“De Groenen eisen dat de spoorwegen aan de wensen...

De Bijzondere Commissie Spoorveiligheid die vorig jaar naar aanleiding van het tragische treinongeluk te Buizingen opgericht werd, heeft vandaag een kritisch eindrapport goedgekeurd over het veiligheidsbeheer van de Belgische spoorwegen gedurende de voorbije 30 jaar. Groen! en Ecolo zijn tevreden over verschillende scherpe aanbevelingen en waarschuwen dat waakzaamheid geboden blijft.

...

Dankzij een geavanceerd afluistersysteem kan de politie binnen 15 à 30 minuten de telefoon, gsm, sms, fax of e-mail van eender wie aftappen. Dit zogeheten 'centraal technisch interceptiesysteem' (CITF), of simpelweg «tapkamer», werd in 2003 geïnstalleerd, dankzij een overeenkomst tussen de federale politie en alle telecomoperatoren. Maar hoe veilig zijn die systemen? Kan het bedrijf dat het...

De voorbije week zijn verschillende bisschoppen komen getuigen voor de Kamercommissie die het seksueel misbruik in een machtsrelatie onderzoekt. Dit werk is nog lang niet voltooid, toch maakt meester Quirynen, die de bisschopppen bijstaat in de Kamercommissie seksueel misbruik, reeds het proces van de commissie en haar werking. Ongehoord, vinden Kamerleden Van Hecke (Groen!) en Deleuze (...

De stiptheidscijfers van de Belgische treinen voor het derde trimester van 2010 tonen geen zichtbare verbetering. In vergelijking met het derde trimester van 2009 stellen we zelfs een nieuwe achteruitgang vast. Op dit moment van het jaar bereiken slechts 87,2% van de treinen met minder dan 6 minuten vertraging hun bestemming. Dit zonder rekening te houden met de afgelaste treinen, een...

Groen! en Ecolo ondersteunen de vraag van het Centrum voor gelijkheid  van kansen en voor racismebestrijding en de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap  dat de “24-uurmaatregel” van de NMBS voor personen met een handicap wordt afgeschaft.

Het huidige beheerscontract dat de Regering overeenkwam met de NMBS verplicht dat personen met een handicap en beperkte mobiliteit...

Vanaf 1 januari 2011 zal in toepassing van een Europese richtlijn de hele postsector geliberaliseerd worden. Deze liberalisering moet goed gereguleerd worden om te voorkomen dat nieuwe spelers op de postmarkt de sector helemaal ontwrichten. Het wetsontwerp van de regering in lopende zaken biedt onvoldoende garanties om een sociale dumping in de sector te voorkomen. Het risico op een...

De statistieken die ons land beschrijven, gaan de verkeerde kant uit. De staatsschuld stijgt, de werkloosheid piekt, de armoede neemt hand over hand toe. En wij, Kamerleden, voeren hier in dit halfrond een debat over een regering die er niet is, een beleid dat niet gevoerd wordt en een staatshervorming die niet getekend geraakt. De stilstand is compleet. En het land kijkt ongeïnteresseerd,...

Vandaag wordt in plenaire zitting de heroprichting van de Bijzondere Commissie voor de Spoorveiligheid goedgekeurd. Dit heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Dankzij het werk en het lange aandringen van de Kamerleden Stefaan Van Hecke (Groen!) en Ronny Balcaen (Ecolo) zal de Bijzondere Commissie haar eindverslag en aanbevelingen aan de Kamer kunnen voorleggen binnen vier maanden....

Sinds de verkiezingen van juni jongstleden zijn de groene Kamerleden en Senatoren zeer actief geweest, ondanks de parlementaire “vakantie”. De Commissies Justitie van Kamer en Senaat gaven reeds het ritme aan. Maar naast de voorbereiding van het werk in de verschillende commissies van het parlement, werkten de verkozenen van Groen! en Ecolo ook aan verschillende wetsvoorstellen. Deze werden...

Pagina's