Pers

De reputatie van de Brusselse metro is er de voorbije dagen niet op verbeterd. Kleine en grote misdrijven komen al te vaak voor. Zelfs politieagenten worden zonder veel omzien aangevallen, een pijnlijk bewijs van de onmacht van de overheid om zich te laten gelden in sommige stations. De metropolitie heeft niet alleen onvoldoende mankracht, ze zit ook nog eens in een gebouw dat ver van de...

Wie ’s avonds met de trein vanuit Brussel naar Gent of Oostende wil, moet dat sinds juni een uur vroeger doen: om 23u21 uur in plaats van om 00.27 uur. Jong Groen! voerde in juni  met een ‘feestje op de laatste trein’ nog actie tegen deze afschaffing van de trein (www.delaatstetrein.be). Vandaag blijkt uit een artikel in “De Morgen” dat die trein echter wel nog steefs doorrijdt naar Oostende...

De Panorama-reportage over de werking van de Hasseltse politie roept vele vragen op. De beschuldigingen over normvervaging, pesterijen en corruptie moeten zo snel mogelijk onderzocht worden, net als de tegenbeschuldiging over valsheid in geschrifte. Dat is een taak voor het Comité P en het gerecht. Maar los daarvan toont deze reportage aan dat een grondige bescherming voor “klokkenluiders”...

Etienne Vermeersch en Jean-Pierre Rondas doen het tegenovergestelde van wat ze beloven: opkomen voor het belang van de Vlaming Wat de Gravensteengroep bij monde van woordvoerders professor Vermeersch (DM 2/9) en Jean-Pierre Rondas (DM 6/9) de jongste dagen uit de pen laat vloeien, is zuivere demagogie. Eerst kwamen ze met de spectaculair ogende maar foute bewering op de proppen dat de nota-...

De problemen bij de NMBS lopen de spuigaten uit. Maandag waren er opnieuw ernstige problemen op het net naar aanleiding van een breuk in de bovenleiding. Gevolg is dat duizenden mensen uren in de hitte op een trein moesten wachten, met alle gevolgen van dien. Ook op de treinen werden passagiers bevangen door de hitte. In Gent werd zelfs het gemeentelijk rampenplan afgekondigd.  “Zo kan het...

Onlangs hield Jong Groen! een actie om te protesteren tegen de afschaffing van de laatste trein van 00u27 tussen Brussel en Oostende. De NMBS schaft die af omwille van werken aan het diverse sporen. Er werd echter geen alternatief aangeboden. De tijdelijke afschaffing dreigt echter een definitieve te worden, vreest Kamerlid Van Hecke (Groen!)

Uit een parlementaire vraag van Van...

Vorig jaar doken de stiptheidscijfers vande NMBS naar een triest dieptepunt. Vandaag schrijft De Standaard dat Infrabel en de NMBS overwegen om treinen af te schaffen om toch maar goede stiptheidscijfers te behalen. Voor Kamerlid Stefaan Van Hecke (Groen!) is het de wereld op zijn kop en toont dit het failliet aan van het spoorbeleid.

“De Groenen eisen dat de spoorwegen aan de wensen...

De voorbije week zijn verschillende bisschoppen komen getuigen voor de Kamercommissie die het seksueel misbruik in een machtsrelatie onderzoekt. Dit werk is nog lang niet voltooid, toch maakt meester Quirynen, die de bisschopppen bijstaat in de Kamercommissie seksueel misbruik, reeds het proces van de commissie en haar werking. Ongehoord, vinden Kamerleden Van Hecke (Groen!) en Deleuze (...

Vandaag wordt in plenaire zitting de heroprichting van de Bijzondere Commissie voor de Spoorveiligheid goedgekeurd. Dit heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Dankzij het werk en het lange aandringen van de Kamerleden Stefaan Van Hecke (Groen!) en Ronny Balcaen (Ecolo) zal de Bijzondere Commissie haar eindverslag en aanbevelingen aan de Kamer kunnen voorleggen binnen vier maanden....

Morgen komt de commissie Justitie van de Kamer samen om de pedofilieschandalen in de Kerk te bespreken. De vele getuigenissen over jarenlang kindermisbruik en stilzwijgen in de schoot van de Kerk, hebben het land geschokt.  Vele zaken vragen nu om een concreet antwoord. Hoe was het mogelijk dat deze misdrijven decennialang verborgen bleven,  Justitie niet op de hoogte werd gebracht en de...

Pagina's