Actueel

De statistieken die ons land beschrijven, gaan de verkeerde kant uit. De staatsschuld stijgt, de werkloosheid piekt, de armoede neemt hand over hand toe. En wij, Kamerleden, voeren hier in dit halfrond een debat over een regering die er niet is, een beleid dat niet gevoerd wordt en een staatshervorming die niet getekend geraakt. De stilstand is compleet. En het land kijkt ongeïnteresseerd,...

Vandaag wordt in plenaire zitting de heroprichting van de Bijzondere Commissie voor de Spoorveiligheid goedgekeurd. Dit heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Dankzij het werk en het lange aandringen van de Kamerleden Stefaan Van Hecke (Groen!) en Ronny Balcaen (Ecolo) zal de Bijzondere Commissie haar eindverslag en aanbevelingen aan de Kamer kunnen voorleggen binnen vier maanden....

Sinds de verkiezingen van juni jongstleden zijn de groene Kamerleden en Senatoren zeer actief geweest, ondanks de parlementaire “vakantie”. De Commissies Justitie van Kamer en Senaat gaven reeds het ritme aan. Maar naast de voorbereiding van het werk in de verschillende commissies van het parlement, werkten de verkozenen van Groen! en Ecolo ook aan verschillende wetsvoorstellen. Deze werden...

De NMBS overweegt een nieuwe prijsaanpassing door te voeren. Een ticket zou alweer duurder worden. Nochtans is tussen 2005 en 2009 de prijs van een ticket dubbel zo snel gestegen als de inflatie. Daarenboven zijn steeds meer reizigers ontevreden over de dienstverlening en rijden de treinen almaar minder stipt. De NMBS kan daarom dit jaar haar prijzen niet verhogen, aldus Groen!-Kamerlid...

Morgen komt de commissie Justitie van de Kamer samen om de pedofilieschandalen in de Kerk te bespreken. De vele getuigenissen over jarenlang kindermisbruik en stilzwijgen in de schoot van de Kerk, hebben het land geschokt.  Vele zaken vragen nu om een concreet antwoord. Hoe was het mogelijk dat deze misdrijven decennialang verborgen bleven,  Justitie niet op de hoogte werd gebracht en de...

Staatssecretaris voor fraudebestrijding Carl Devlies (CD&V) suggereerde vanmorgen in “De Ochtend” op Radio 1 dat Groen! (“sommige partijen”) in haar verkiezingsprogramma de inkomsten uit fraudebestrijding veel te hoog inschatte. Kamerlid Stefaan Van Hecke reageert: “Staatssecretaris Devlies verbergt gewoon dat de fiscus de voorbije 10 jaar haar werk ten opzichte van frauderende...

Groen! en Ecolo hebben aandachtig de persconferentie gevolgd van aartsbisschop Léonard over het rapport van de gewezen commissie-Adriaenssens. Zoals vele Belgen, katholiek of niet, hadden beide groene partijen een sterke reactie van de Belgische Kerkleiding verwacht. Deze is helaas uitgebleven, net zoals concrete verbintenissen. Fundamentele vragen over de omerta binnen de Kerk en over de...

De Ecolo-Groen!-fractie in het federaal parlement steunt de oprichting van een Onderzoekscommissie naar de pedofilieschandalen binnen de Kerk. “We willen weten hoe het komt dat een groot aantal misdrijven soms decennialang zonder strafrechtelijk gevolg zijn gebleven. Dergelijke stilzwijgen en doofpotoperaties zijn onaanvaardbaar”, zeggen fractieleiders Olivier Deleuze en Stefaan Van Hecke....

Op voorstel van Groen! heeft het federaal Parlement deze middag besloten om twee commissies aan het werk te zetten: de Bijzonder Commissie Buizingen en het Comité Europese Zaken. Eerder bleek dat de quaestoren van de Kamer de betaling van de experts in de Commissie Buizingen zonder goedkeuring van de Conferentie der Voorzitters hadden stopgezet. Dit wordt nu rechtgezet. Daarnaast is het...

Pagina's