Actueel

Dankzij een geavanceerd afluistersysteem kan de politie binnen 15 à 30 minuten de telefoon, gsm, sms, fax of e-mail van eender wie aftappen. Dit zogeheten 'centraal technisch interceptiesysteem' (CITF), of simpelweg «tapkamer», werd in 2003 geïnstalleerd, dankzij een overeenkomst tussen de federale politie en alle telecomoperatoren. Maar hoe veilig zijn die systemen? Kan het bedrijf dat het...

De voorbije week zijn verschillende bisschoppen komen getuigen voor de Kamercommissie die het seksueel misbruik in een machtsrelatie onderzoekt. Dit werk is nog lang niet voltooid, toch maakt meester Quirynen, die de bisschopppen bijstaat in de Kamercommissie seksueel misbruik, reeds het proces van de commissie en haar werking. Ongehoord, vinden Kamerleden Van Hecke (Groen!) en Deleuze (...

De stiptheidscijfers van de Belgische treinen voor het derde trimester van 2010 tonen geen zichtbare verbetering. In vergelijking met het derde trimester van 2009 stellen we zelfs een nieuwe achteruitgang vast. Op dit moment van het jaar bereiken slechts 87,2% van de treinen met minder dan 6 minuten vertraging hun bestemming. Dit zonder rekening te houden met de afgelaste treinen, een...

Groen! en Ecolo ondersteunen de vraag van het Centrum voor gelijkheid  van kansen en voor racismebestrijding en de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap  dat de “24-uurmaatregel” van de NMBS voor personen met een handicap wordt afgeschaft.

Het huidige beheerscontract dat de Regering overeenkwam met de NMBS verplicht dat personen met een handicap en beperkte mobiliteit...

Vanaf 1 januari 2011 zal in toepassing van een Europese richtlijn de hele postsector geliberaliseerd worden. Deze liberalisering moet goed gereguleerd worden om te voorkomen dat nieuwe spelers op de postmarkt de sector helemaal ontwrichten. Het wetsontwerp van de regering in lopende zaken biedt onvoldoende garanties om een sociale dumping in de sector te voorkomen. Het risico op een...

De statistieken die ons land beschrijven, gaan de verkeerde kant uit. De staatsschuld stijgt, de werkloosheid piekt, de armoede neemt hand over hand toe. En wij, Kamerleden, voeren hier in dit halfrond een debat over een regering die er niet is, een beleid dat niet gevoerd wordt en een staatshervorming die niet getekend geraakt. De stilstand is compleet. En het land kijkt ongeïnteresseerd,...

Sinds de verkiezingen van juni jongstleden zijn de groene Kamerleden en Senatoren zeer actief geweest, ondanks de parlementaire “vakantie”. De Commissies Justitie van Kamer en Senaat gaven reeds het ritme aan. Maar naast de voorbereiding van het werk in de verschillende commissies van het parlement, werkten de verkozenen van Groen! en Ecolo ook aan verschillende wetsvoorstellen. Deze werden...

Vandaag wordt in plenaire zitting de heroprichting van de Bijzondere Commissie voor de Spoorveiligheid goedgekeurd. Dit heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Dankzij het werk en het lange aandringen van de Kamerleden Stefaan Van Hecke (Groen!) en Ronny Balcaen (Ecolo) zal de Bijzondere Commissie haar eindverslag en aanbevelingen aan de Kamer kunnen voorleggen binnen vier maanden....

De NMBS overweegt een nieuwe prijsaanpassing door te voeren. Een ticket zou alweer duurder worden. Nochtans is tussen 2005 en 2009 de prijs van een ticket dubbel zo snel gestegen als de inflatie. Daarenboven zijn steeds meer reizigers ontevreden over de dienstverlening en rijden de treinen almaar minder stipt. De NMBS kan daarom dit jaar haar prijzen niet verhogen, aldus Groen!-Kamerlid...

Morgen komt de commissie Justitie van de Kamer samen om de pedofilieschandalen in de Kerk te bespreken. De vele getuigenissen over jarenlang kindermisbruik en stilzwijgen in de schoot van de Kerk, hebben het land geschokt.  Vele zaken vragen nu om een concreet antwoord. Hoe was het mogelijk dat deze misdrijven decennialang verborgen bleven,  Justitie niet op de hoogte werd gebracht en de...

Pagina's