Actueel

Volgens info uit de media zou de politie reeds in juli 2014 op de hoogte zijn geweest van mogelijke aanslagen door de broers Abdeslam maar zou er met die informatie niets zijn gedaan. “Dit verhaal toont eens te meer aan dat het beleid meer moet inzetten op een vlotte en professionele uitwisseling van gegevens tussen diensten en dat er vooral nood is aan voldoende en goed opgeleid...

Ecolo-Groen reageert tevreden op de audit die de meerderheidspartijen vragen voor de problemen rond het voorstadsnet in Brussel. “Mooi dat de meerderheid ons hierin volgt. Er rijzen veel vragen bij de gang van zaken rond het GEN-fonds. Wat is er met al die middelen gebeurd? Hoe zijn de werken aangepast en opgevolgd? Pertinente vragen die een antwoord moeten krijgen vanuit het Rekenhof”,...

Ecolo-Groen reageert ontgoocheld op het ontwerp van beheersplan dat minister van mobiliteit Jacqueline Galant (MR) heeft uitgewerkt. “Dit is een verdere afbouw van de dienstverlening. Bovendien moet de reiziger ervoor opdraaien. Deze regering blijft besparen op het openbaar vervoer, waarvan het budget nu al lager ligt dan de fiscale steun voor de salariswagens. De mobiliteitsvisie van deze...

Groen reageert verontwaardigd op de weigering van Minister Galant (MR) om de plannen van de voorstadnetten uit te voeren zoals afgesproken. Kamerlid Stefaan Van Hecke: “We zijn erg ontgoocheld dat Minister Galant bij haar oorspronkelijk voornemen blijft. De weigering om het GEN-netwerk uit te bouwen in Antwerpen en Gent is totaal ongegrond. Er zijn immers geen zware investeringen nodig om...

Ecolo-Groen wijst het idee van Jo Cornu, om treinabonnementen in de spits duurder te maken, resoluut af. “Cornu heeft duidelijk last van een tunnelvisie. De doelstelling zou moeten zijn om meer pendelaars uit de file te halen en in de trein, en niet omgekeerd. De regering verstikt de NMBS met een loodzware besparingsoefening, en de pendelaar dreigt het gelag te betalen,” stelt Stefaan Van...

Begin deze week is gebleken dat op 30 december een verdachte van dubbele poging tot moord is vrijgelaten door het uitblijven van een rapport van de gerechtspsychiater, Het rapport is klaar maar de psychiater is het beu dat zijn facturen niet langer betaald worden en weigert het op te sturen. Hij krijgt hiervoor de steun van Bruno Luyten, de eerste voorzitter van het hof van beroep in...

De Commissie Justitie heeft het wetsvoorstel van Stefaan Van Hecke goedgekeurd dat de Belgische inlichtingendiensten de bevoegdheid geeft om hun buitenlandse collega’s die actief zijn in België te controleren.

Het wetsvoorstel werd vanuit de groene oppositie over grenzen van oppositie en meerderheid goedgekeurd, een primeur voor deze legislatuur. Ook het controlecomité op de...

Groen betreurt dat de Franstalige spoorbonden toch doorzetten met syndicale acties deze week, en de starre houding van Minister van Mobiliteit Galant (MR). “Het grootste slachtoffer is de treinreiziger. Deze wordt geconfronteerd met een gebrek aan kwaliteit van dienstverlening, en om de maand met een nieuwe staking. Het kan zo niet verder,” stelt Stefaan Van Hecke, kamerlid (Groen). Van...

Kort na de aanslagen in Parijs kondigde premier Charles Michel achttien maatregelen aan in de strijd tegen terreur. Eén ervan is de uitbreiding van de maximale termijn voor administratieve aanhoudingen naar 72 uur in kader van onderzoeken naar terroristische daden, weliswaar als uitzondering op de algemene regel van 24 uur.

De maatregel vereist een wijziging van de grondwet en dus...

Ecolo-Groen betreurt het wederzijds opbod tussen regering en vakbonden over voorwaarden voor onderhandelingen en het al dan niet inzetten van een ontmijner. “Dit soort kat- en muisspelletjes helpen de situatie niet vooruit, en al zeker de treinreiziger niet. Intussen weet de treinreiziger nog steeds niet of er gerekend kan worden op de trein in januari,” aldus Van Hecke. Hij roept alle...

Pagina's