Trein

Actueel

De stiptheidscijfers van de Belgische treinen voor het derde trimester van 2010 tonen geen zichtbare verbetering. In vergelijking met het derde trimester van 2009 stellen we zelfs een nieuwe achteruitgang vast. Op dit moment van het jaar bereiken slechts 87,2% van de treinen met minder dan 6 minuten vertraging hun bestemming. Dit zonder rekening te houden met de afgelaste treinen, een...

Groen! en Ecolo ondersteunen de vraag van het Centrum voor gelijkheid  van kansen en voor racismebestrijding en de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap  dat de “24-uurmaatregel” van de NMBS voor personen met een handicap wordt afgeschaft.

Het huidige beheerscontract dat de Regering overeenkwam met de NMBS verplicht dat personen met een handicap en beperkte mobiliteit...

Vanaf 1 januari 2011 zal in toepassing van een Europese richtlijn de hele postsector geliberaliseerd worden. Deze liberalisering moet goed gereguleerd worden om te voorkomen dat nieuwe spelers op de postmarkt de sector helemaal ontwrichten. Het wetsontwerp van de regering in lopende zaken biedt onvoldoende garanties om een sociale dumping in de sector te voorkomen. Het risico op een...

Pagina's