Pers

Eens te meer ontdekt de regering dat de salarissen van sommige toplui binnen de Belgische overheidsbedrijven het welvoeglijke zwaar overstijgt. De 2,6 miljoen euro die de omstreden Belgacom CEO Didier Bellens in 2011 opstreek, toont nogmaals aan hoe groot de kloof geworden is tussen het loon van een werknemer en dat van een CEO. Stefaan Van Hecke, fractieleider Ecolo - Groen, wil dat de...

De machinaties van de klassieke partijen in het Dexia-dossier nemen groteske proporties aan. Al van bij aanvang van de Bijzondere Dexiacommissie werd geweigerd om een echte onderzoekscommissie op te starten. Nu blijkt dat premier Di Rupo samen zat met de fractieleiders van de traditionele partijen om opnieuw te verhinderen dat de Bijzondere commissie omgevormd zou worden tot een volwaardige...

Een ongeziene coup de théâtre, vandaag in de Senaat. Het eerder reeds in de Kamer goedgekeurde wetsvoorstel van Ecolo en Groen om een verjaringstruukje in (fiscale) rechtszaken onmogelijk te maken, werd van de agenda gehaald in de bevoegde Senaatscommissie. Het voorstel werd in de Kamer immers met een alternatieve meerderheid goedgekeurd en dat veroorzaakt nu deining in de regering....

Stefaan Van Hecke, volksvertegenwoordiger en Kamerfractieleider voor Ecolo-Groen, trekt in oktober de lijst van Groen in Merelbeke. Van Hecke zat van 1996 tot 2007 in de Oost-Vlaamse provincieraad en zit sinds 2004 in de gemeenteraad van Merelbeke. In 2006 trok hij de lijst, Groen haalde toen 13,82 procent van de stemmen, goed voor vier zetels. "De bedoeling is om het minstens even goed te...

De discussie tussen de Belgische regering en de Europese Commissie over de begroting was - helaas - te verwachten. Reeds bij het debat in de Kamer wees Groen! erop dat de regering te optimistische groeicijfers gebruikte. Nu Europa België op de vingers tikt, moet de regering durven kiezen voor socialere, duurzamere en toekomstgerichte oplossingen voor het begrotingstekort. Maar tot nu toe...

"De onderhandelaars vragen steeds grotere inspanningen van de lagere en middenklasse om de begroting in evenwicht te brengen en laten meer en meer grote vermogens, speculanten en de hoogste inkomens ongemoeid,” stelt fractieleider van de groenen in de Kamer Stefaan Van Hecke vast: “Dat baart ons grote zorgen. Groen! roept sp.a en CD&V om een begroting op te stellen die de lasten billijk...

De reputatie van de Brusselse metro is er de voorbije dagen niet op verbeterd. Kleine en grote misdrijven komen al te vaak voor. Zelfs politieagenten worden zonder veel omzien aangevallen, een pijnlijk bewijs van de onmacht van de overheid om zich te laten gelden in sommige stations. De metropolitie heeft niet alleen onvoldoende mankracht, ze zit ook nog eens in een gebouw dat ver van de...

Wie ’s avonds met de trein vanuit Brussel naar Gent of Oostende wil, moet dat sinds juni een uur vroeger doen: om 23u21 uur in plaats van om 00.27 uur. Jong Groen! voerde in juni  met een ‘feestje op de laatste trein’ nog actie tegen deze afschaffing van de trein (www.delaatstetrein.be). Vandaag blijkt uit een artikel in “De Morgen” dat die trein echter wel nog steefs doorrijdt naar Oostende...

De Panorama-reportage over de werking van de Hasseltse politie roept vele vragen op. De beschuldigingen over normvervaging, pesterijen en corruptie moeten zo snel mogelijk onderzocht worden, net als de tegenbeschuldiging over valsheid in geschrifte. Dat is een taak voor het Comité P en het gerecht. Maar los daarvan toont deze reportage aan dat een grondige bescherming voor “klokkenluiders”...

Etienne Vermeersch en Jean-Pierre Rondas doen het tegenovergestelde van wat ze beloven: opkomen voor het belang van de Vlaming Wat de Gravensteengroep bij monde van woordvoerders professor Vermeersch (DM 2/9) en Jean-Pierre Rondas (DM 6/9) de jongste dagen uit de pen laat vloeien, is zuivere demagogie. Eerst kwamen ze met de spectaculair ogende maar foute bewering op de proppen dat de nota-...

Pagina's