Pers

Het rapport van de Nationale Bank van België (NBB) is kristalhelder. 2012 was een economisch rampjaar met een recessie en het verlies van 16.600 jobs. De vraag van de NBB naar een coherent plan om economie te ondersteunen en financiële hervormingen door te voeren mag de klassieke tripartite niet langer negeren. Groenvoorzitter Wouter Van Besien doet een oproep aan de premier: "Neem het...

Vandaag stelden de experten die door de Kamer zijn aangesteld een tussentijds rapport voor van de werking van de onafhankelijke arbitragecommissie die de dossiers van seksueel misbruik in de kerk behandelt. De commissie die tot stand kwam om het stilzwijgen van de Kerk te doorbreken en erkenning te geven aan de slachtoffers van seksueel misbruik, kreeg in totaal 621 aanvragen van...

In de Standaard wordt haarfijn uitgelegd hoe de 'afkoopwet' onder druk tot stand is gekomen. Fractieleider Stefaan Van Hecke (Groen): "De regeringspartijen hebben zich laten gebruiken als handpop om snel een wetgeving te stemmen die miljoenenfraudeurs en criminelen hun proces laten afkopen. Groen vraagt al maanden dat de Wet op de verruimde minnelijke schikking onmiddellijk wordt...

Na twee maanden reizigersleed is het geen seconde te vroeg dat regeringspartij CD&V eindelijk beseft dat er een alternatief moet zijn voor de Fyra. Fractieleider Stefaan Van Hecke (Groen) reageert hiermee op de verklaring van de CD&V om de slechtwerkende Fyra van het spoor te halen: "Groen wil de  onmiddellijke herinvoering van de Benelux-trein. Niet alleen tijdelijk, maar permanent...

Na twee maanden reizigersleed is het geen seconde te vroeg dat regeringspartij CD&V eindelijk beseft dat er een alternatief moet zijn voor de Fyra. Fractieleider Stefaan Van Hecke (Groen) reageert hiermee op de verklaring van de CD&V om de slechtwerkende Fyra van het spoor te halen: "Groen wil de  onmiddellijke herinvoering van de Benelux-trein. Niet alleen tijdelijk, maar permanent...

Fractieleider Stefaan Van Hecke (Groen) reageert op de NMBS-hervorming: "De Regering vervangt de drieledige structuur van de NMBS naar twee-en-een-half. Voor het personeelsbeleid van de twee entiteiten komt er immers een apart uitzendbureau. De halfslachtige hervorming van de regering draagt de kiemen van nieuwe interne conflicten. Wat nodig is voor de reizigers, is een moderne en...

Vandaag keurde de commissie Infrastructuur het Groen-voorstel over de beheersovereenkomsten van overheidsbedrijven goed. Kamerlid Stefaan Van Hecke (Groen): "Groen is bijzonder tevreden dat het groene wetsvoorstel vandaag is goedgekeurd. De NMBS, bpost en Belgacom moeten voortaan hun beheersovereenkomsten eerst aan het parlement voorleggen. Dit is een reuzenstap vooruit omdat we zo de noden...

"Het resultaat na 42 dagen onderhandelen is teleurstellend en bedroevend. Ons land heeft een begroting, maar het vertrouwen bij de burgers wordt niet hersteld. Integendeel, deze regering vergroot de onrust over onze economie verder." Met deze onthutsende vaststelling opent federaal fractieleider Stefaan Van Hecke (Groen) zijn antwoordspeech op de begroting die premier Di Rupo gisteren aan de...

Wie komt er vandaag binnen de NMBS-structuren eigenlijk op voor de belangen van de treinreiziger? Er bestaat sinds 1991 nochtans een Raadgevend Comité van de Gebruikers bij de NMBS. Dat comité moet adviezen formuleren voor de reizigers. Maar omdat het door de regering en de NMBS stiefmoederlijk behandeld wordt, krijgt het geen gehoor. Als we willen dat de belangen van de reiziger centraal...

Groen is verbijsterd door de uitspraken van Jos Digneffe, nationaal voorzitter van ACOD Spoor, die de treinreizigers vandaag in de krant De Morgen afschildert als "lui" en "egoïstisch". Kamerlid Stefaan Van Hecke: "Deze uitspraken zijn domen contraproductief. De vakbondsleider gaat zwaar uit de bocht door de treinreizigers frontaal aan te vallen. Hij vergist zich duidelijk van vijand."

...

Pagina's